Kámen Hradec Králové s.r.o.
Bratri Stefanu 206/49
500 03 Hradec Králové

telefon +420 602 242 805

Žuly
Žuly jsou hlubinné,výlevné horniny,které se vynikají svou velkou tvrdostí a odolností proti klimatickým podmínkám,takže jsou vhodné prakticky pro jakékoliv ať vnitřní,tak venkovní použití.
Povrchové úpravy je možno nabídnout pro interiérové použití od leštěného povrchu,po velmi moderní a atraktivní hrubší povrchy,jako je smirkovaný,nebo kartáčovaný povrch,povrch "leather",či "waterfinish".Všechny tyto povrchy zachovávají ostrost barev a kreseb v žulových deskách.
Pro exteriérové použití se aplikuje tryskaný povrch,či opalovaný povrch,jež splňují všechny normy a požadavky,které se týkají protiskluznosti.

Mramory
Mramor je přeměněný vápenec. Nemá tak velké krystaly,jako žula,takže působí kompaktnějším a celistvějším dojmem. V našich klimatických podmínkách se však příliš nehodí pro venkovní použití(dochází ke zmatnění a narušení leštěné plochy,špinění,….atd),tudíž jeho využití je převážně ve vnitřních prostorách,kde dokáže dát svým vzhledem interiéru punc luxusu a originality.
Povrchové úpravy je možno nabídnout jak v leštěné,tak i v hrubší "kartáčované" podobě.

Travertiny
Travertin je chemická,usazená hornina. Svým složením odpovídá vápenci,ale na rozdíl od něho je pórovitý.Většina travertinů se vyznačuje páskovanou strukturou(vodorovné linie kresby).Avšak zvolením jiného způsobu řezání bloku(napříč linkám) můžeme docílit i zcela abstraktního vzhledu bez těchto liníí. Užití travertinů je stejné jako u mramorů.V našich klimatických podmínkách se využívá především do interiérů,v exteriérech travertin rychle ztrácí svůj atraktivní vzhled a lesk.
Povrchové úpravy je možno nabídnout jak v leštěné,tak i v hrubší "kartáčované" podobě.

Qvarcity
Neboli křemenec,je metamorfovaná hornina.Na první pohled ji lze zaměnit s mramorem,ale je výrazně tvrdší a odolnější než mramor,ne však tolik jako žuly.I přez jeho relativně vysokou odolnost je využití kvarcitu převážně v interiérech.
Povrchové úpravy je možno nabídnout jak v leštěné,tak i v hrubší "kartáčované" podobě.