Kámen Hradec Králové s.r.o.
Velké náměstí 149
500 01 Hradec Králové

telefon +420 495 514 341

V rámci Společného regionálního operačního programu České republiky (SROP) a grantového schematu konečného příjemce: Grantové schéma Podpora podnikání ve vybraných oblastech jsme v roce 2005 vybudovali novou technologii kalového hospodářství.